Ansök till Idun Lovén 2018
Vår ansökningsplattform är öppen fr.o.m. 1 februari  

Sista inlämningsdag för arbetsprover 2018 kommer vara den 13 maj.

För mer information navigera till ansökan via menyn.

Mobil   > ansökan

Dator   > ansökan < Tillbaka
 

Copyright © Konstskolan Idun Lovén. All Rights Reserved.