Ansök till Idun Lovén 2019
Vår ansökningsplattform är öppen fr.o.m. 22 februari      
Sista inlämningsdag för arbetsprover 2019 kommer vara den 12 maj.
För mer information navigera till ansökan via menyn.

Mobil   > ansökan

Dator   > ansökan < Tillbaka
 

Copyright © Konstskolan Idun Lovén. All Rights Reserved.