Historia

Tänk så många förhoppningar viljor och egna världar som blommat upp och färdats vidare under skolans snart hundra år som  drivbänk till konstscenen.

 

Skolan grundades 1920 av Edward Berggren och Gottfrid Larsson. Den låg då vid Karlaplan 10.

 

Hösten 1924 flyttade  skolan till det alldeles nybyggda Kungstornet vid Kungsgatan 28. Från 1933 låg skolan vid David Bagares gata, nu som Berggrens målarskola.

 

“Har ni anlag och fallenhet för teckning och målning, varför ej utveckla dem genom  ordnade studier under någon tid även om ni ej avser konstnärskap, ty det nås ju endast av några få, men många kunna bliva goda målare och ännu flera goda tecknare, vilket särskilt i vår tid har sin praktiska nytta. Alla kunna tillägna sig vidgad förståelse för Konsten samt aktning och respekt för dess utövning.

Lär Er teckna, lär Er måla!” Citatet är

taget från ett prospekt för skolan daterat

till 1933.

 

Skolan får sitt nuvarande namn
1958 övertogs Berggrens målarskola av  konstnären Idun Lovén, skulptur infördes  igen som en linje bredvid målarlinjen och  namnet blev Konstskolan Idun Lovén.   1975 flyttade Konstskolan Idun Lovén till  Repslagaregatan/Götgatan på Söder, där  det tidigare funnits ett sidenväveri. Skolan har statligt stöd från 1978 då den också blev aktiebolag. Anledningen till att Idun Lovén blev ett aktiebolag var nya direktiv från skolöverstyrelsen.  
Skeppet och Värtahamnen
Årsta partihallar
Hösten 1987 flyttade skolan till f.d.  restaurang ”Skeppet” i Värtahamnen och i och med Idun Lovens bortgång 1988  övertogs Konstskolan Idun Lovén av  konstnären Börje Svensson. Han stod upp för skolan under skolverkets många  utredningar där samhällsnyttan för  fristående skolor inom kultursektorn  utreddes. Börjes korrespondens med  skolverket ledde till ett erkännande där  skolan blev klassad som “särskilt nationellt  värdefull”. Vilket grunden även betydde  fortsatta statliga medel och överlevnad.  
Efter Börje tog Gunilla Wihlborg över skolans styre 2002. Skolans lokaler i Värtahamnen blev oväntat utdömda under en inspektion, 2003, och skolan stod inför en påtvingad flytt. Det var i den vevan som Gunilla fann våra nuvarande lokaler i Årsta partihallar. Flytten blev en nystart för skolan och skolan fick betydligt större och mer ändamålsenliga lokaler. Gunilla verkade under sina år som rektor för en större dos fria och mindre tid klassiska studier. En naturlig och viktig balansgång för att hålla jämna steg den samtida konsten. År 2014 tog Kico Wigren över skolan och förvaltar arvet efter efter en lång och ärorik historia mot en  förhoppningsvis lika ärorik framtid.

Copyright © Konstskolan Idun Lovén. All Rights Reserved.