Skolan
Skolan ägs och drivs av konstnärer. Samtliga lärare är aktivt utövande konstnärer. Undervisningen präglas av en pedagogik baserad på lärarnas egna konkreta konstnärliga kunskaper och erfarenheter, som garanterar en nära och fortlöpande kontakt med den samtida konstutvecklingen.
Historia  |  Statistik  |  Lärare  | Skulptur  |  Måleri
Studier vid Idun Lovén
Vi erbjuder två stycken tvååriga utbildningslinjer, en för skulptur och en för måleri. Målet med utbildningen är att utveckla elevens förmåga till eget skapande och tänkande, och att förbereda för vidare studier vid konsthögskolor eller för annan kreativt inriktad utbildning.   Skolan har sammanlagt 48 elever som fördelar sig i 32 måleri- och 16 skulpturstuderande. Till varje nytt läsår antages cirka 24 nya studenter.

Copyright © Konstskolan Idun Lovén. All Rights Reserved.