Utbildningen på Konstskolan Idun Lovén erbjuder två tvååriga utbildningslinjer.

Undervisningen omfattar 40 veckor per läsår. Utbildningen på Konstskolan Idun Lovén har som huvudsakligt syfte att utveckla den enskilde elevens förmåga till självständigt skapande samt att förbereda för vidare studier vid konsthögskolor eller annan utbildning som kräver ett kreativt tänkande. De studerande skall ha stort inflytande över den egna utbildningen såväl kollektivt som individuellt. Skolans mål är att ge de studerande goda färdigheter i teckning, måleri / skulptur samt därtill nödvändiga kunskaper inom teknik och material. Samtidigt vill vi genom gästföreläsningar och studier i konstteori skapa insikt i och förståelse för konsten som ett fundament och en aktiv faktor i samhällslivet.

 

Som avslutning på varje läsår så håller skolan i en gemensam elevutställning som sammanfattar årets arbete och utveckling. Under årskurs två finns det även möjlighet att ställa ut i, Galleri Hallen, skolans egen utställningslokal. Det ställs stora krav på det personliga engagemanget hos den studerande för att utbildningen skall nå de mål som skolan eftersträvar.

Undervisningen Skulptur och Måleri är inte lika självklara begrepp som de en gång var. Fältet för vad som är konst har vidgats och det ställer också nya krav på hur undervisningen är uppbyggd. Vi lär kollektivt ut traditionella och viktiga baskunskaper; kroki, teckning, färg- och formstudier.

 

Baskunskaperna skapar förutsättning för undervisningen i det vidgade fältet för konst. Där uppmuntras studenterna att vid sidan av traditionella tekniker och begrepp finna egna angreppspunkter till viljan att uttrycka sig konstnärligt. Vilka medier som används och vilka idéer som är värda att

beakta är på alla sätt oändliga. Då krävs ett öppet sinnelag både från student och lärare.

Undervisning sker då genom intensiva personliga samtal där student och lärare tillsammans ringar in, strukturerar och problematiserar det som studenten vill uttrycka. I samtalet är målet att hitta lösningar på lämpligt material och vägar att nå fram till den uttrycksform idén eller temat kräver.

Copyright © Konstskolan Idun Lovén. All Rights Reserved.