Tel: 08-660 66 99

Telefontid kl 9.00 - 12.45

Elevutställningen 2017

Varje vårtermin avslutas med en mycket uppskattad elevutställning som redovisar en kreativ mångfald och elevernas särart och enskilda kvalitéer.

Elevutställning

2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  | 2012

 

Galleri Hallen