Studiemedel
Konstskolan Idun Lovén drivs med statsbidrag. Skolan står under Myndigheten för Yrkeshögskolans tillsyn. Våra utbildningar berättigar till CSN:s studiestöd och hör till kategorin konst- och kulturutbildningar. Du kan söka 80 veckors studiemedel enligt CSN:s avdelning A2 för våra tvååriga grundutbildningar. Terminsavgiften för 2018/2019 är 12000 kr per termin. Antagen elev betalar 1500 kr i anmälningsavgift. Resterande 10500 kr betalas vid terminens början. Det går att  söka merkostnadslån från CSN för terminsavgiften. För mer information om studielån besök CSN:s hemsida www.csn.se där du söker studielån och bidrag.

Copyright © Konstskolan Idun Lovén. All Rights Reserved.