Ansök till Idun Lovén 2018
Vår ansökningsplattform är öppen fr.o.m. 1 februari Sista inlämningsdag för arbetsprover 2018 kommer vara den 13 maj. För mer information navigera till ansökan (/phone/ansökan-idun.html) via menyn. ..


Copyright © Konstskolan Idun Lovén 2015. All Rights Reserved.