Ansök till Idun Lovén 2019
Vår ansökningsplattform är öppen fr.o.m. 22 februari Sista inlämningsdag för arbetsprove..

Idun Lovén flyttar till Södertörn HT 2019
Nästa läsår kommer Konstskolan Idun Lovén att befinna sig på en ny adress. Vi är mycket glada fö..

Copyright © Konstskolan Idun Lovén. All Rights Reserved.